Samenkomst (viering)

Wanneer?

De eredienst vindt plaats elke zondag vanaf 10:00 uur

wat houdt een samenkomst (viering) in?

We starten met het samen bidden en zingen van liederen die worden begeleid door de muziekgroep met allerlei instrumenten.

Hierna volg een toespraak, er wordt een tekst uit de Bijbel gelezen en die wordt uitgelegd.

Soms wordt deze gevolgd door een uitwisseling. Mensen vertellen dan wat hun geloof voor hen betekent in hun leven en over hoe God tot hen spreekt in het dagelijkse leven of er wordt gesproken over zendingsprojecten waar ze aan deelnemen.

Elke 2e en 4e zondag van de maand wordt het avondmaal gevierd. Hierin herdenken we het lijden en sterven van Jezus. Degene die geloven dat ze door Jezus vergeving van hun zonden hebben ontvangen, mogen daaraan deelnemen.

Zondagschool en kindercreche

De allerkleinsten worden opgevangen in een aparte ruimte dat voorzien is van het nodige speelgoed en verzorgingsmogelijkheden.

 

Zondagschool

Voor de oudere kinderen is er tijdens de eredienst een apart programma dat aan hun leeftijd is aangepast. Ze zingen daar liedjes, luisteren naar een bijbelverhaal, spelen spelletjes, knutselen enz…

Koffie of thee

Na afloop van de samenkomst is er tijd om met elkaar na te praten bij een kopje koffie.